هورمون رشد جیبرلین

حراج!

هورمون رشد جیبرلین

هورمون رشد جیبرلین

بهترین هورمون برای درشت شدن بدنه گیاه

ارسال از تهران

ریال550.000

هورمون رشد جیبرلین

بهترین هورمون برای درشت شدن بدنه گیاه

ارسال از تهران

92 در انبار

توضیحات

فروش هورمون رشد جیبرلین

نقش جیبرلین در گیاه و کاکتوس

طویل شدن سلول‌ها: جیبرلین‌ مانند هورمون اکیسن در طویل شده اندامهای گیاهی نقش بازی می‌کنند

اثر روی گل دادن: برخی از جالب‌ترین اثرات جیبرلین‌ روی گل دادن گیاهان است

بطوری که همانند اکسین‌ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و از طرفی در روی گیاهان روز کوتاه باعث توقف گلدهی می‌شود

طویل شده وتشکیل ریشه‌ها: برخی جیبرلین‌ها به غلظت مناسب لااقل در بعضی گونه‌ها به طویل شده ریشه کمک می‌کنند

و از طرفی دیگر در اثر هورمون جیبرلین‌ از تشکیل ریشه روی قلمه‌ها جلوگیری می‌کند

که علت آن خنثی کردن اثر اکسین‌ها است

رشد برگ: با توجه به اینکه طول موج‌های کوتاه ناحیه قرمز در ایجاد رشد برگ موثر‌ترین است این هورمون می‌تواند جایگزین نور قرمز شود

سبز کردن بذر: بذر تعدادی از انواع گیاهان بعد از جذب آن برای اینکه سبز شود قبلاً لازم است

که در معرض نور قرار گیرد که در واقع نور قرمز طیف از این نظر موثر‌ترین است که جیبرلین می‌تواند جایگزین

خوبی برای آن باشد و به عبارت دیگردر شکستن دوره خواب بذر جیبرلین جایگزین نور قرمز می‌شود

شکستن دوره خواب جوانه: شکستن دوره خواب بعضی از گونه‌های گیاهان چوبی مناطق معتدل تحت کنترل فتوپریود است

لذا این هورمون می‌تواند جایگزین خوبی برای فتوپریود به طول کافی باشد

افزایش طول میان گره‌ها: استفاده از این هورمون در گیاهان می‌تواند منجر به افزایش طول میان گره‌ها شود

طریقه مصرف هورمون رشد جیبرلین:

یک درب در یک لیتر آب حل کتید و روی گیاه و خاک اسپری کنید

ماهی یکبار برای کاکتوس و برای گیاهان آپارتمانی دو هفته یکبار کاقی است

About the author

vahid

ثبت لحظات زیبای شما